The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2017 Summer Volume 5, Number 5 / Special Issue

The International New Issues in Social Sciences, Uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.

Tini-sos’un misyonu, özellikle sosyal bilimlerde, yeni araştırmaları literatüre taşımak, yeni konuları öne çıkarmak ve bilinmeyenleri gündeme taşıyarak bilimsel bir paylaşım oluşturmaktır. Bunun sonucunda bilime, uluslararası düzeyde katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu yapılırken, genç araştırmacıların araştırma istekliliklerini motive etme adına, benzeri yapılmış çalışmaların, farklı uygulama alanlarındaki örneklerine ilişkin uygulamalı araştırmalar da değerlendirilecektir.

Tini-sos’un vizyonu ise; dünya genelinde saygınlığı olan bir bilimsel dergi olabilmektir.

 

The International New Issues in Social Sciences, İs international, Scientific, peer-reviewed Journal.

The mission of tini-sos, move to literature new research especially in the Social Sciences, and is to create a scientific share to bring new topics and unknown issues moving to the agenda. As a result of this is intended to contribute at the international level to science.

The vision of tini-sos is to be a respected scientific journal throughout the world.

Read more »

Page 1 of 2 1 2 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com