The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2015 Summer Volume 1, Number 1

Editör

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğr. Gör. Av. Nurten KÜÇÜK

Kastamonu / TURKEY     31.12.2015


Generic File | Cover  | Contents | From The Editor | 

 

 

Prof.Dr. Orhan KÜÇÜK

HALK KÜLTÜRÜNDE GİRİŞİMCİLİK ATASÖZLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ss, 7-20
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Öğr. Gör. Murat Kurnuç, Öğr. Gör. Selçuk Korucuk ve Prof. Dr. Orhan Küçük

KALİTE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİVE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ

Ss,21-44
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilşad Güzel ve Prof. Dr. Osman Demirdöğen

YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ YÖNTEMİ

Ss, 45-70
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Öğr. Gör. Selçuk Korucuk, Öğr. Gör. Murat Kurnuç ve Prof. Dr. Orhan Küçük

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ UYGULAMALARININ İŞ SÜREÇLERİ VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BİR UYGULAMA

Ss, 71-90
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Şerafettin Keleş, Öğr. Gör. Murat Dilmaç ve Arş. Gör. Arzu Tural Dikmen

SOSYAL SERMAYENİN KIRSAL ALANDA YAŞAMA İSTEĞİ ÜZERİNDE ETKİSİ:, ERZURUM KIRSAL ALANINDA BİR ARAŞTIRMA

Ss, 91-116
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Fatma Zanco ve Akif Kaya

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GSM OPERATÖRÜ TERCİH NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BİR UYGULAMA

Ss, 117-142
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Öğr. Gör. Murat Dilmaç, Arş. Gör. Arzu Tural Dikmen ve Yrd. Doç. Dr. Şerafettin Keleş

BANKALARIN FİNANSAL YAPILARININ KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ss, 143-163
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

Read more »

Page 1 of 2 1 2 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com