The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2016 Winter Volume 2, Number 2

Editör

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğr. Gör. Av. Nurten KÜÇÜK

Kastamonu / TURKEY    


Generic File | Cover  | Contents | From The Editor | 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. İ. Orkun Oral ve Arş. Gör. Ünzüle Kurt

Yasal Kurum İstikrarı Döviz Kuru İlişkisi: NIC Ülkeleri İçin Ampirik Analiz

Ss, 7-18
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Akif Kaya ve Fatma Zanco

Marka İmajı Ve Algılanan Kalitenin Marka Sadakatine Etkisi: Bir Uygulama

Ss, 19-32
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Yasemin TATLI

Tüketicilerin Satın Alma Kararı Üzerinde Satış Elemanı Etkisi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Araştırma

Ss, 33-50
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Öğr. Gör. Maiya MYRZABEKOVA

Перспективы Совместных Реализаций Транспортно-Логистических Проектов Турции И Казахстана

Ss, 51-66
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇETİNKAYA ve Arş. Gör. Elif AKKAŞ

Türkiye’de Özelleştirme Sürecinin Kamu İstihdamı Üzerindeki Etkileri

Ss, 67-90
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Read more »

Page 1 of 2 2 1 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com