The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2016 Summer Volume 3, Number 3

Editör

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğr. Gör. Av. Nurten KÜÇÜK

Kastamonu / TURKEY    


Generic File | Cover  | Contents | From The Editor | 

 

 

Öğr. Gör. Maiya MYRZABEKOVA ve Yrd. Doç. Dr. Gülzira ZHAXYGLOVA

Boru Hattı Lojistiği: Kazakistan –Türkiye İşbirliği İmkânların Değerlendirmesi

Ss, 7-23
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir ALBEZ

Ekonomik Krizlerin İşletmelerin Gelirleri Üzerine Etkileri: Rastgele Seçilmiş Şirketlerin Gelir Analizi

Ss, 24-45
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Taher .A. Ben Salah

The Impact Of Supply Chain Management On Competitive Advantage And Organizational Performance

Ss, 46-58
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Nurten KÜÇÜK

Kadınların Sosyo-ekonomik Hayata Katılmalarında Hibe Desteklerinin Önemi: Üç Başarı Hikayesi

Ss, 59-73
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

Read more »

Page 1 of 2 3 2 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com