The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2017 Winter Volume 4, Number 4

Editör

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Öğr. Gör. Av. Nurten KÜÇÜK

Kastamonu / TURKEY    


Generic File | Cover  | Contents | From The Editor | 

 

 

Aynur N. Mehtiyeva

International Tourism: Types Of Alternative Tourism

Ss, 7-14
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Giesiddin Nurov ve Okan Ay

Girişimcilikte Buz Dağı Teorisi: Yatırım Kararını Etkileyen Farklı Faktörlerin Önem Düzeyinin Belirlenmesi: Tr82 Kastamonu Örneği

Ss, 15-22
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Taher A. Ben Salah

The Role Of Management Information In The Decision-Making Process

Ss, 23-36
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Orhan Küçük, Efser Yeşilyurt ve Özge Kartal

Lojistik Köy Performans Faktörlerinin Önem Düzeyinin Belirlenmesi: Kastamonu Örneği

Ss, 37-42
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Şerafettin Keleş ve Murat Dilmaç

Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Sosyal Girişimcilik Üzerine Etkisi: Erzurum Kırsalı Örneği

Ss, 43-64
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Gülşen Kocaman

İşgören Performansı Ve İşgören Memnuniyetinin İşletme Performansına Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama

Ss, 65-76
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Özge Kartal ve Efser Yeşilyurt

İş Görenlerin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeylerinde Emir Ve Talimat Biçiminin Belirleyiciliği: Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Ss, 77-88
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Okan Ay ve Giesiddin Nurov

Sınırsız İyileşmenin Örgüt Performansına Etkisi: Bir Uygulama

Ss, 89-95
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

Read more »

Page 1 of 2 4 3 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com