The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2017 Winter Volume 5, Number 5 / Special Issue

Editör

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - İdari Editör

Öğr. Gör. Av. Nurten KÜÇÜK

Kastamonu / TURKEY    


Generic File | Cover  | Contents | From The Editor | 

 

Efser Yeşilyurt-Okan Ay

Evsel Katı Atıkların Artış Nedenlerinin Önem Düzeyinin Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Çalışma

Ss, 9-20
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Esra Baran-Ege Öz

Forwarder Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığı: İzmir ilinde Bir Araştırma

Ss, 21-42
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Özge Kartal-Giyosiddin Nurov

Girişimcilik Sağlığı İle Girişimcilik Düzeyi Ve Girişimcilik Eğilimi İlişkisi: TR 82 Bölgesinde Bir Uygulama

Ss, 43-56
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Fehim Bakırcı-Abdullah Takım-Abdullah Tüzemen

Green Urban Transportation And Green Vehicles In Future Erzurum

Ss, 57-79
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

Mahmut Tekin-Mehmet Etlioğlu-Ertuğrul Tekin

İnovatif Lojistik

Ss, 81-104
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Aşır Özbek-Merve Engür

Lojistik Firma Web Sitelerinin Aras Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Ss, 105-118
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Gül Senir-Arzum Büyükeklik

Sürdürebilirlik Raporlaması Ve Lojistik Şirketler Üzerine Bir Uygulama

Ss, 119-138
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Ramazan Özkan Yıldız-Esra Baran-İlke Sezin Ayaz

The Effect Of Organizational Trust On Work Engagement: An Application On Logistics Personnel

Ss, 139-158
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Nergis Özispa-Ebru Sürücü

Türkiye'de Helal Lojistik Uygulamaları: Bir Vaka Analizi

Ss, 159-174
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Fehim Bakırcı-Abdullah Takım- Abdullah Tüzemen

Türkiye'de Dış Ticaret Ve Lojistikte Yeni Fırsatlar Ve Hedefler

Ss, 175-204
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Semanur Soyyiğit-Şerafettin Keleş-Aslı Cansın Doker

AB-28 Ülkelerinde Ulaşim Sektörü Ve Uluslararasi Ticaret Lojistiğinin Ağ Analizi İle İncelenmesi

Ss, 205-230
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Gülhan Şen-Soner Esmer

Afet Lojistiği: Bir Literatür Taramasi

Ss, 231-250
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Okan Ay-Efser Yeşilyurt

Lojistik Performansi Ve Afete Müdahale Performansi Arasindaki İlişkinin Belirlenmesi: Tr82 Bölgesinde Bir Uygulama

Ss, 251-258
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Gülnihal Toramanli-Dilek Şahin

Asurlu Tüccarlardan Günümüze Anadolu’daki Lojistiğin İktisadi Gelişimi

Ss, 259-266
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Sena Aydoğan-Murat Şahin-İsmet Söylemez

Avrupa Ülkelerinin Çevre Ve Enerji Performansina Yönelik Etkinlik Değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi Uygulamasi

Ss, 267-282
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Sevde Dilruba Karayel-Ediz Atmaca-Özge Akin

Bir İçecek Firmasinda Tip Dönüşüm Sürelerinin Kisaltilmasina Yönelik Uygulama

Ss, 283-294
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Aşır Özbek-Emel Erol

Bist’te İşlem Gören Lojistik Firmasinin Gia İle Finansal Analizi

Ss, 295-310
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Mehmet Akif Yerlikaya-Burak Efe-Ömer Faruk Efe

Çevresel Atik Kriteri Temelli Tedarikçi Seçim Problemi

Ss, 311-322
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Osman Demirdöğen-Hamit Erdal-Fatma Gül Yazicilar-Selin Aykol

Disaster Logistics Facility Location Problem: An Application For Tra1 Region

Ss, 323-342
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Rabia Efeoğlu

Diş Ticaretin Bölgesel Kalkinma Üzerine Etkileri: Orta Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Araştirma

Ss, 343-360
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Mahmut Tekin-Mehmet Etlioğlu-Ertuğrul Tekin

Elektronik Lojistik ve Öğrenme

Ss, 361-383
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Dilşad Güzel-Fatma Gül Yazicilar-Selin Aykol

Lojistik Faaliyetlerde Modern Stok Yönetim Modellerinin Uygulanabilirliği

Ss, 385-400
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Gürkan Bozma-Sibel İsmailçebi Başar

Lojistik Performansının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Ss, 401-414
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

İlke Sezin Ayaz-Esra Baran-Ramzan Özkan Yildiz

Lojistik Sektöründe Çalişan Personelin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Ss, 415-434
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Omirbekova Roza-Maiya Myrzabekova-Karligash Sartayeva

Türkiye Ve Kazakistan Lojistik Sistemlerinin Gelişim Perspektifleri

Ss, 435-452
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Murat Kurnuç-Neslihan Çetinkaya-Ferhat Boztoprak

Ulaşim Tercihlerinin Bir Sonucu Olarak Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Yerli Turistler Üzerine Bir Uygulama

Ss, 453-477
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Mustafa Bayhan-Mevhibe Türkmen

Uluslararasi Ticaret Ve Lojistikte Kervansaraylarin Yeri Ve Önemi: Denizli Ak Han Kervansarayi Örneği

Ss, 479-492
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Dilek Özdemir-Özge Buzdağli-Mehmet Solak-Ö. Selçuk Emsen

Yükselen Ekonomilerde Lojistiğin Belirleyicileri

Ss, 493-508
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Dilek Şahin-Gülnihal Toramanlı

TR90 Bölgesi Diş Ticaret Yapisinin Analizi

Ss, 509-532
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Serkan Dilek-Hayrettin Kesgingöz

Uluslararasi Rekabette Türkiye’nin Lojistikteki Yeri

Ss, 533-539
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

 

Mahide Begüm Çiçek- Nafiz Altay- Aslı Çalış Boyacı- Cevriye Gencer

Kalite Fonksiyon Yayılımı İle Personel Eğitimi Üzerine Mevcut Durum Analizi ve Bir Anket Sistemi Tasarımı

Ss, 541-552
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

 

Ahmet Boyacı- Gökben Bayramoğlu

Örgütsel Özdeşleşmenin Öğretmenler Üzerindeki Etkilerinin Kümeleme analizi ile Değerlendirilmesi

Ss, 553-572
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

 

Adem Üzümcü- Samet Topal- Murat Akça

TRA1 ve TRA2 Bölgelerinin Azerbaycan, Gürcistan ve İran ile Dış Ticaret Özellikleri ve Kars Lojistik Merkezi (KLM) ve Erzurum Lojistik Merkezinin (ELM) Bölgenin Kalkınmasındaki Önemi

Ss, 573-599
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Ayhan Demirci- Abdullah Çalışkan- Yasin Yelok

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi ve Çevresel Sürdürebilirlik Olgusuna İlişkin Farkındalık Düzeyinin Ölçülmesi: Mersin İli Örneği

Ss, 601-625
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Mehmet Akif Yerlikaya- Feyzan Arıkan

AHP Kritik Topsis Bütünleşik Yaklaşımı ile AkreditasyonTemelli Tedarikçi Seçimi

Ss, 627-635
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

 

Read more »

Page 1 of 2 4 3 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com