The International New Issues in Social Sciences

ISSN: 2149-4266  |  Year 2017 Winter Volume 5, Number 5 / Special Issue

Editör

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - İdari Editör

Öğr. Gör. Av. Nurten KÜÇÜK

Kastamonu / TURKEY    


Generic File | Cover  | Contents | From The Editor | 

 

Ramazan Özkan YILDIZ, Burhan Kayıran ve Sevde Türkdönmez

Türk Forwarder İşletmelerinde, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Mezunlarının En Çok Çalıştığı Pozisyonlara Yönelik Bir İş Analizi

Ss, 7-16
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Abdulkadir ALBEZ ve Ayhan Korkulu

Ticaret Kredisinin İşletmelerin Satışlarına Ve Kârlılıklarına Etkisi: Bir Analiz

Ss, 17-38
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Özge Kartal

Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimi İle İlişkisi: Kastamonu Üniversitesi İİBF Örneği

Ss, 39-53
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Güneş Han SALİHOĞLU

Kişilik Özellikleri, Kariyer Eğilimi Ve Mesleki Başarı Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

Ss, 55-72
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

Buket Canal

Kadınların Kariyer Yönetiminde Hassas Taban Teorisi: Kastamonu İlinde Bir Uygulama

Ss, 73-84
Özet | Abstract  | Tam Metin  | 

 

 

Khled Benshina

The Relationship Between Unlimited Improvement And Business Performance

Ss, 85-94
Özet | Abstract  | Tam Metin  |

 

Read more »

Page 1 of 2 4 3 »

Quik Links

Editor Personal Page

 


Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK

Contact Us

The International New Issues in Social Social Sciences

Address: 37000 Kastamonu, TURKEY
Telephone: +90-366-280-21-38
GSM: +458-4578
FAX:+90-366-280-21-99
E-mail: tinisos@hotmail.com